Lahjakorttikisan ehdot, säännöt ja rekisteriseloste

Voita 1000 euron lahjakortti valitsemaasi liikkeeseen.

Palkinto sisältää:

1000 euron lahjakortin mihin tahansa yritykseen valintasi mukaan.

Kilpailun ehdot:

 • Sinun tulee olla täyttänyt 18 vuotta jotta voit osallistua kilpailuun.
 • Kilpailuaika pättyy 1.1.2021
 • Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla ja / tai puhelimella kun kilpailu on päättynyt
 • Voittajan tulee vastata Online Leads Estonia Ou:lta saamaansa sähköposti-ilmoitukseen viikon sisällä sen vastaanottamisesta, jotta hän voi lunastaa voiton itselleen. Mikäli emme ole saaneet vastausta viikon sisällä, myönnetään palkinto seuraavalle.
 • Online Leads Estonia Ou:n ja sponsoroidemme työntekijät eivät saa osallistua kilpailuun
 • Voittaja arvotaan kaikkien vastanneiden kesken
 • Arvonnan tuloksesta ei voi valittaa.
 • Online Leads Estonia Ou pidättää itsellään oikeuden sulkea osanottaja pois kilpailusta, jos se epäilee kyseisen osanottajan rikkoneen kilpailuehtoja, huijanneen tai muulla tavoin yrittäneen hankkia itselleen ylimääräistä hyötyä.
 • Online Leads Estonia Ou pidättää itsellään yksinoikeuden mahdollisiin muutoksiin, joita voidaan tehdä voittajia, kilpailuaikaa, järjestämistä, toteuttamista tai muita kilpailuun liittyviä asioita koskeviin päätöksiin ehdottomina ja lopullisina.
 • Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista, myös mahdollisista veroista.
 • Kilpailuun osallistuminen ei sido mihinkään eikä maksa mitään

Online Leads Estonia Ou:n palvelun rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Online Leads Estonia Ou henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.10.2020. Viimeisin muutos 17.10.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Online Leads Estonia Ou,

Endla 1-3

6104 TALLINN

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jani Laine

[email protected]

3. Rekisterin nimi

Online Leads Estonia Ou – palvelun asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle onhenkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)rekisterinpitäjän oikeutettu etu Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, puhelin, sähköposti, sukupuoli, syntymäaika, kiinnostuksen kohteet sekä IP-osoite.Tietojen säilytysaika on 10 vuotta. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla kilpaluihin osallistumisista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille kuin sponssoreilemme, jotka saattavat tarjota tuotteitaan asiakkaan kiinnostuksen mukaisesti. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)

Sponsorit

Nordic Padel Oy, Suomen Terveysravinto Oy